Alternate Text
גנים פרטיים בכפר סבא

גנים פרטיים בכפר סבא

חוק חינוך חינם מגיל 3 – זה לא גן, זו שמרטפיה

בשנת הלימודים תשע"ג פרץ אל חיינו בסערה חוק חינוך חינם לילדים מגיל 3. אין ספק שהכוונות היו טובות – המחאה החברתית של הקיץ ההוא נתנה אותותיה והורים רבים נשמו לרווחה כשהבינו שאחת ההוצאות המשמעותיות בתקציב המשפחה תיחסך כאשר הילד יישלח לגן עירוני. אולם האם גן עירוני באמת מתאים לילדים בני 3?  כותרות העיתונים בחודשים האחרונים מוכיחות כי למרות הכוונות הטובות, היישום בפועל של החוק רחוק מלהיות אידאלי.  

המעבר מ"החממה" של המסגרת החינוכית האינטימית לגן העירייה הגדול והצפוף מעמיד בפני הזאטוטים בני השלוש  שלל התמודדויות חדשות: הצטופפות בחלל אחד יחד עם 35 ילדים אחרים, הסתגלות לחברת ילדים רב גילאית, תחרות על תשומת ליבן של הגננת והסייעות הכורעות תחת נטל הטיפול בכמות הילדים הגדולה ומתקשות למלא אחר צרכיהם של כל אחד מהם, ויתור על שנת הצהריים לה הם מורגלים כל-כך והתמודדות עם תכנים חינוכיים ודרכי הוראה שלא תמיד הולמות את גילם. הורים רבים לילדים בגני עירייה מתלוננים על הצפיפות בכיתות הלימוד, המחסור בכוח אדם, לוח החופשות הבעייתי והמזון המתועש. 

ציוד לגני ילדים

כפר סבא אינה שונה בהקשר זה. בגנים פרטיים בכפר סבא, לעומת זאת, נהנים הילדים מצוות מטפלות גדול המעניק יחס אישי לכל אחד מהם, מלמידה בקבוצות קטנות ומותאמות, מתפריט עשיר ובריא המבושל לרוב ע"י מבשלת פרטית, משעות פעילות גמישות, מלוח חופשות קצר משמעותית ומשנת צהריים ערבה ונוחה. גנים פרטיים בכפר סבא מספקים את כל מה שהילד צריך והרבה מעבר לכך. 

 

נראה, אם כן, כי חוק חינוך חובה שנועד במקור להעצים את מקומם של גני העירייה המסובסדים, הביא בדיוק לתוצאה ההפוכה וחשף את מערכת החינוך העירונית במערומיה. החוק חידד אף יותר את יתרונותיהם של הגנים הפרטיים, ובעיקר של גנים פרטיים בכפר סבא, והוכיח להורים כי ילדיהם הרכים זקוקים ליותר בגילאים אלה- יותר חום, יותר תשומת לב, יותר אהבה.